• Tillkomstår: "Sthm 17/9 68."
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. B-Kv.

Beskrivning av verket

Andantino semplice b-moll 2/4, 63 takter