• Tillkomstår: "d. 9 Aug. 1854"
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. B-Kv. På baksidan av arket finns "Höst".

Beskrivning av verket

Kraftigt, C-dur 4/4 (C), 24 takter


Libretto/text

Jägarsång

O säg hvilket lif är mer manligt och käckt
än Jägarens hurtiga lif
Till bädd har han marken och himlen till tält.
Och sin jagt til sitt [?] tidsfördrif

Öfver berg öfver våg,
genom skogar och dal,
utan sorg utan god gåtas [?] riddaretåg [?]

Och när jagthornen klinga
vid klippornas [?] med ett koppel [?]
villebråd jaga i skogen

[Texten är mycket svårläst. Jag har försökt tyda de ord jag kan.]