• Tillkomstår: "d. 11 Aug. 54."
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B. [Stämmorna är ej angivna. Antagandet baserar sig på att sången på baksidan av detta ark [Jägarsång] är noterad för denna besättning.]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. B-Kv. På baksidan av detta ark finns "Jägarsång".

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] a-moll 4/4 (C), 13 takter


Libretto/text

Höst

Rastlöst jagar stormen i nattens bo,
evigt klagar hjertat sin flydda ro
glädjen, friden
hur den hastar,
Tiden, tiden
fjerran ilar
bort med hopp och tro.

[Texten är svårläst.]