Ludvig Norman (1831−1885)

Marsch PÅ [sic] Bellmansmelodier

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm 12/12 1882. Stämhammar. Tungusnamn: L.N."
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: "(För S.H.T.)"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

3.0.2.0 / 2.2.1.1 / timp, 1 perc / str

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. M-Å. Två partitur och stämmor (1 Vl I, 3 Vl II, 1 Vla, 3 Vc & Cb, 1 Fl Piccolo, 1 Fl I, 1 Fl II, Ob I (ej i partituren!), 1 Cl I in B,1 Cl II in B, 1 Corno I in Ess, 1 Corno II in Ess, 1 Tromba I in Ess, 1 Tromba II in Ess, 1 Trombone, 1 Tuba, 1 Timpani Ess-B, 1 Triangel, 1 Liten Trumma), 1 klaverutdrag med upplysningen "(för S.H.T.)"

Beskrivning av verket

Tempo di Marcia Ess-dur 4/4 (C), 28 takter, Trio: Ass-dur, /:8 takter:/:9 takter:/, Marcia Da Capo senza Replica e poi la Coda, [Ess-dur] 28 takter, Coda: 14 takter, totalt 87 takter [inkl. Da Capo]