• Tillkomstår: "Stockholm 23/4 1879."
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ludvig Norman
  • Dedikation: "en liten visa till Fru Ada Oterdahl. Ord och musik af L.N."
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. M-Å.

Beskrivning av verket

Andantino quasi allegretto C-dur 2/4, 46 takter


Libretto/text

Ånger

Om jag sårat dig, förlåt då mig,
vi ska' aldrig mera föra krig.
Evig vänskap nu kära, lilla fru,
Gif mig hand att vår vänskap ej går itu.

Ej kan hända mer liksom andra fler,
liksom andra fler att vi, att vi, att vi,
likt barn i split och groll
onödigtvis ta dur för moll.

Nej vårt lif är kort, och just af den sort
att vår sorg vi måste jaga bort,
ty eljest går ju år och år förbi
och vi, vi bli båd' "så och si."


Mediafiler

Edition Levande musikarv