Ludvig Norman (1831−1885)

"No 3 aus den Berliner Bummel-Stücken" [Använt som Larghetto (sats 3) i Sonat för violoncell och piano, op 28]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1851
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Normans saml. M-Å, i ett album med titeln: "Normansches Schatz-Kästlein für Clavier", s. 41-43

Beskrivning av verket

Andante d-moll 6/8, 64 takter