Ludvig Norman (1831−1885)

Svenska Folkvisor satta för Piano

Skriv ut

1. "Du gamla, du friska, du fjellhöga nord": Majestätiskt
2. Liten Karin: Ej för långsamt, med mycken innerlighet
3. "Jag ser uppå dina ögon": Med värdighet
4. "Jag gick mig ut en aftonstund"; Långsamt, men ej släpande
5. "Om dagen i mitt arbete": Lagom långsamt, med uttryck
6. Neckens polska: Måttligt fort
7. "Glädjens blomster": Ej för långsamt
8. Orsa-Polska: Måttligt fort
9. Den bergtagna: Lugnt
10. "Jag unnar dig ändå allt godt": Med någon rörlighet
11. Krystallen: Måttligt fort
12. Sven i Rosengård: Med något markeradt föredrag
13 Wermlands visa: Med värma, ej för långsamt
14. Sven Svanehvit: Lagom långsamt
15. Pehr Svinaherde: Måttligt fort, humoristiskt
16. Den öfvergifna: Ej mycket långsamt
17. Pröfningen: Lugnt
18. Ung Hillevi: Lugnt och värdigt
19. "En gång i bredd med mig": Mera fort än långsamt, nästan i Menuett-tempo
20. "Och mins du hvad du lofvade": Innerligt, med någon rörlighet
21. Hertig Silverdal: Med naivitet, ej långsamt
22. Sorgens makt: Med varmt föredrag
23. Dalvisa: Högtidligt, men ej för långsamt
24. Hillebrand: Med någon rörlighet
25. "De rosor och de blader": Ej släpande
26. Lill'Tofva: Innerligt, med ett mycket bundet föredrag
27. Necken: Lagom långsamt, melodien väl markerad
28. Hafsfrun: med ett uttrycksfullt spelsätt
29. Gottlandsvisa: Med mycket uttryck, något passioneradt
30. Orsa Marsch: Lifligt, med humor

  • Tillkomstår: ca 1860-1870
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abr. Lundquist (978)

Beskrivning av verket

1. "Du gamla, du friska, du fjellhöga nord": Majestätiskt C-dur 4/4 (C), 10 takter
2. Liten Karin: Ej för långsamt, med mycken innerlighet f-moll 2/4, 16 takter
3. "Jag ser uppå dina ögon": Med värdighet c-moll 3/4, 20 takter
4. "Jag gick mig ut en aftonstund"; Långsamt, men ej släpande f-moll 3/4, 14 takter
5. "Om dagen i mitt arbete": Lagom långsamt, med uttryck e-moll 2/4, 16 takter
6. Neckens polska: Måttligt fort e-moll 3/4, 18 takter
7. "Glädjens blomster": Ej för långsamt a-moll 3/4, 16 takter
8. Orsa-Polska: Måttligt fort a-moll 3/4, 13 takter
9. Den bergtagna: Lugnt e-moll 2/4, 14 takter
10. "Jag unnar dig ändå allt godt": Med någon rörlighet h-moll 4/4 (C), 14 takter
11. Krystallen: Måttligt fort e-moll 3/8, 36 takter
12. Sven i Rosengård: Med något markeradt föredrag g-moll 2/4, 16 takter
13 Wermlands visa: Med värma, ej för långsamt f-moll 2/4, 28 takter
14. Sven Svanehvit: Lagom långsamt fiss-moll 2/4, 16 takter
15. Pehr Svinaherde: Måttligt fort, humoristiskt h-moll 4/4 (C), 10 takter
16. Den öfvergifna: Ej mycket långsamt d-moll 2/4, 12 takter
17. Pröfningen: Lugnt e-moll 3/8, 15 takter
18. Ung Hillevi: Lugnt och värdigt fiss-moll 2/4, 18 takter
19. "En gång i bredd med mig": Mera fort än långsamt, nästan i Menuett-tempo a-moll 3/4, 16 takter
20. "Och mins du hvad du lofvade": Innerligt, med någon rörlighet f-moll 6/8, 24 takter
21. Hertig Silverdal: Med naivitet, ej långsamt B-dur 2/4, 16 takter
22. Sorgens makt: Med varmt föredrag fiss-moll 2/4, 16 takter
23. Dalvisa: Högtidligt, men ej för långsamt a-moll 3/8, 28 takter
24. Hillebrand: Med någon rörlighet e-moll 2/4, 14 takter
25. "De rosor och de blader": Ej släpande e-moll 2/4, 16 takter
26. Lill'Tofva: Innerligt, med ett mycket bundet föredrag e-moll 3/8, 16 takter
27. Necken: Lagom långsamt, melodien väl markerad a-moll 4/4 (C), 24 takter
28. Hafsfrun: med ett uttrycksfullt spelsätt f-moll 2/4, 15 takter
29. Gottlandsvisa: Med mycket uttryck, något passioneradt f-moll 4/4 (C), 15 takter
30. Orsa Marsch: Lifligt, med humor e-moll 2/4, /:8 takter:/, 8 takter, totalt 16 takter