Ludvig Norman (1831−1885)

Konung Oscar II:s Kröningsmusik komponerad för Soli, Chor och Orchester

opus 41

Skriv ut

1. Marcia: Tempo di Marcia solenne - Trio - Marcia Da Capo - Coda
2. Introduktions Chör: Andante non troppo Lento
3. Hymn: Maestoso - Allegro maestoso
4. Soloquartett med Chor: Andantino con moto
5. Slut Chör: Allegro con brio
Marsch nr 1 Da Capo

  • Tillkomstår: 1873 ("19/4-1/5 1873."; 1: "Fine 6/5 1873."; 2: "21/4 1873"; 3: "25/4 1873."; 4: "28/4 1873"; 5: "Fine 1/5 1873.")
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: C.W. Böttiger
  • Uruppförande: 12 maj 1873, Storkyrkan, Stockholm
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2. / 4.3.3.0 / timp, 3 perc / str
(picc)

Soloröster/kör

Soloröster: sopran, alt tenor, bas
S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 41, partitur, skisser samt stämmor, märkta "Stockholm, Julius Bagge.". Dessutom utförliga "scenanvisningar" ang. själva kröningen och musikens plats däri

Beskrivning av verket

1. Marcia: Tempo di Marcia solenne Ess-dur 4/4 (C), /:18 takter:/:20 takter:/, 1 takt, Trio Ass-dur, /:9 takter:/, 1 takt, /:8 takter:/, 9 takter, Marcia Da Capo, 27 takter, Coda, 15 takter, totalt 108 takter
2. Introduktions Chör: Andante non troppo Lento B-dur 4/4 (C), 92 takter
3. Hymn: Maestoso Ess-dur 3/4, 105 takter
3:2. [Det står No 3 d/2] Allegro maestoso Ess-dur 4/4 (C), 14 takter
4. Soloquartett med Chor: Andantino con moto F-dur 6/8, 105 takter
5. Slut Chör: Allegro con brio B-dur 4/4 (C), 116 takter
Marsch nr 1 Da Capo


Libretto/text

2.

[Coro]

En, blott en, förgängelsen ej hinner,
En, blott en, i evighet består.
Dagar räknar icke Han och år.
När allt annat slocknar, bäst det brinner,
Vissnar, bäst det blommar, och - försvinner,
Honom, Honom du allena finner
Än i dag densamme som igår.
Det var Han som följde våra fäder,
Tog dem upp i sitt förbund,
Halp dem plöja hafvens vida rund,
Och i skogar, byar, städer
Lägga hemmets sekelfasta grund.
Det är Han, hvars nåd oss ännu gläder
Och i templet oss till möte träder
Denna löftets helga stund.

3. Hymn

Solarnas sol, hvad vore vi,
Om ej Du Dina strålar sänder?
När från oss Dina blickar Du vänder,
Allt är kaos, allt är förbi.
Du, som stjernor och hjertan tänder,
Du, som gör själen från töcknar fri!
Allt förtro vi i Dina händer,
Konung och folk och hyddor och länder,
Fädernas Gud, stå än oss bi!
Gjut öfver allt Din ymnighets mått
Tag i Ditt hägn både kojor och slott;
Må Du med rik välsignelse löna,
Må Du med ära och lycka kröna
Sverges älskade, ädle drott!

Lycka ske Konungen!

4. Soloquartett med Chor

Hell Nordens krönta kungapar!
Så beder nu en hvar.
Och våren i sin unga glans
Har löf och blommor till en krans,
Som folkets kärlek flätar huld
I diademets guld.

Der ligger mellan fjäll och strand
Vårt sköna fosterland,
Med männer, såsom förr det haft,
Af allvar fulla och af kraft:
Ett folk, som ej förtrycket tål,
Ett folk af jern och stål.

[Soloqvartett, senare Coro]

Det folket ser, o Konung, opp
Till Dig med tro och hopp.
Det läser i Din varma själ,
Der står med eldskrift: allas väl.
Och högre ej ett hjerta slog
För oss i nordanskog.

När kung och folk förstå hvarann,
Då stå de som en man,
Då rädas de ej oväns hot,
Gå dunkla öden gladt emot,
Och folket ser i kronan då
Sin egen makt också.

5. Slut Chör

Isarne smält, och den varma solen
Skiner på grönskande land vid polen,
Jubel fyller hvar simmande sky.
Isen ock smälter i menniskosinnen,
Rymden ljusnar, och heliga minnen
Komma de vintriga skuggor att fly.
Lycka ske Honom, som lärt att styra
Rullande skeppet i stormens yra,
Följa magneten, hur böljorna gny.
Lycka ske Henne, hans blida stjerna!
Vårdande husliga dygdernas kärna
Fostrar hon hoppet för dagar, som gry.
Dubbelparet af blommande söner
Skydda, o Evige! Hör våra böner,
Vare Din nåd hvarje morgon oss ny!