• Tillkomstår: "29/8 1881."
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. Norman, L. [Aftonstämning.] 1960/1609

Beskrivning av verket

Andante religioso A-dur 4/4 [ingen taktartsangivelse] 49 takter, varav 1 struken

[Stycket har först haft överskriften: "Aftonsång", ändrat till "Aftonstämning".]