Ludvig Norman (1831−1885)

Etude för venstra handen

Skriv ut
  • Tillkomstår: ca 1870-1880
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "componerad för Ivar Hallström"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv. Norman, L. [Etyd.] 1967/11

Beskrivning av verket

Allegro moderato f-moll 2/4 [taktartsbeteckningen utelämnad], 37 takter, F-dur 4/4 (C), 41 takter, Presto, 12 takter, Allegro moderato (Tempo Imo) f-moll 2/4, 23 takter, totalt 113 takter