Ludvig Norman (1831−1885)

"Hvi suckar det så tungt uti Skogen", Romance

Skriv ut
  • Tillkomstår: "d. 16 Aug. 1842"
  • Verktyp: Röst och piano
  • Dedikation: "Tillegnad Fru Gustafva Bergström"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv, 1960/1603

Beskrivning av verket

Andante h-moll 4/4 (C), 29 takter


Libretto/text

"Hvi suckar det så tungt uti Skogen"

Och liten pilt han sitter en kulen hösteqväll
Och leker tyst inunder gula linden
han ser hur ljusen brinna i Guds Faders tjäll,
och hör hur löfven prassla under vinden.

Men huru länge pilten i sina drömmar satt,
Allt mörkare blef lunden i Septembernatt
Då suckar det så tungt uti Skogen.