• Tillkomstår: 1841
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv., 1960/1611

Beskrivning av verket

Allegro fiss-moll 4/4 (C), 26 takter, Allegro [sic], 11 takter, Andante, /:10 takter:/, 34 takter, Andante, 15 takter:/, 9 takter, totalt 105 takter