Ludvig Norman (1831−1885)

Olgas Visa ur Edvard Bäckströms Sorgespel Dagward Frey componerad för Mezzosopranröst med accompagnement af Harpa eller Pianoforte

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1870-1880
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Textförfattare: Edvard Bäckström (1841-1886)
  • Dedikation: "Till Fröken Sofie Wiberg."
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Huss & Beer, nr 145, utg. 1877

Beskrivning av verket

Afmätt, men ej för långsamt, g-moll 2/4, 38 takter


Libretto/text

Sippan föds när våren
lyfter ögonhåren
i den gröna lund,
Fälten äro tomma,
på sin första blomma
solen gerna skådar ner en stund.
Sippan bryr dock ingen,
när ur blomsterringen
snart hon flyr sin kos,
och den späda svaga
gläds, hon vill ej klaga
ty hon dör i skuggan af en ros.