• Tillkomstår: ca 1870-1880
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

I Album för Piano-Musik af Nordiske Komponister, Kristiania, Carl Warmuths Musikforlag, (C.W. 444), utg. 1878

Beskrivning av verket

Allegretto moderato e-moll 2/4, 61 takter