Ludvig Norman (1831−1885)

Musik till Shakespeares "Antonius och Cleopatra" af Ludvig Norman

opus 57

Skriv ut

A.
Ouverture Allegro marziale e maestoso - Andantino grazioso - Tempo 1mo - Allegro ma non troppo Presto - Un poco piu tranquillo - Un poco piu Lento - Tempo 1mo - un poco piu tranquillo - Allegro marziale e maestoso come l'introduzione - Allegro molto - tempo 1mo - Un poco piu tranquillo
No 1. Andra Akten. Elfte scenen - - Allegro giocoso
No 2. Samma scen vid slutet af Akten. - Listesso Tempo
No 3. Femte Akten. Nionde Scenen. Melodram. - Moderato
No 4. Femte Akten. Tionde Scenen - Allegro

B. Teatermusik.
1. 1sta Akt, 1sta Scen. - Allegretto maestoso
2. Andra akten. Allegro giocoso
Samma scen. - [ingen tempobeteckning]
No 1. 1sta Akten, 1sta Scenen. - Allegretto commodo
5te scenen. Trumpetsignal
No 2. Andra Akten. Första Scenen. Trumpetsignal
Elfte scenen. Musik från skeppsrummet - Allegro vivace
No 3. 3dje Akten 1sta Scenen straxt efter Ridåns uppgång - Andantino grazioso
No 4. 3dje akten Sista Scenen. Trumpetsignal
No 5. 4de Akten. Sjunde scenen. Musik från Bankettsalen. Samma musik som i första akten, Åttonde Scenen - Allegretto con moto
No 6. Straxt derefter. Från höjden. Listesso Tempo - Straxt derefter. Under teatergolfvet - Allegretto (Listesso Tempo)
No 7. Tionde scenen - [ingen tempobeteckning]

 • Tillkomstår: Partitur A:
  På ouvertyrens försättsblad står: "1881. Mars, April."
  Vid dess slut: "2/2 1881. L.N."
  No 2: "15/3 1881."
  No 4: "18/3 1881."
 • Verktyp: Skådespelsmusik
 • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 5 perc, hp / str
(picc)

Soloröster/kör

T.T.B.B.

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: KT 152:2 (Operetter A 29) Mikrofilmad som nr 152:2, Partitur A (Orkestermusik) och B (Teatermusik).

  På pärmen till partitur A är några framföranden noterade:
  "1. Stockholm å K. Teatern vid styckets "Antonius och Cleopatras" uppförande första ggn 1881 under [svårläst, lurinadtten?],

  2. Göteborg första gången 2/4 1898 -

  3. Stockholm i Musikföreningen [?, svårläst] 21/2 1899.

  [4] i Paris = 9 Juin 1900, orchestre des auditions musicales officielles du Trocadéro, chef d'orchestre Conrad Nordqvist."


  Hos Stiftelsen Musikkulturens främjande finns en ofullbordad pianoskiss till ouvertyren, daterad "28/2 1881. L.N." (MMS 1053), 254 takter lång

Beskrivning av verket

A.
Ouverture Allegro marziale e maestoso D-dur alla breve [M.M. halvnot = 63], 37 takter, Andantino grazioso B-dur 2/4 [fjärdedel = 56], 21 takter, Tempo 1mo D-dur alla breve, 20 takter, Allegro ma non troppo Presto g-moll alla breve [halvnot = 88], 48 takter, Un poco piu tranquillo, 51 takter, Un poco piu Lento, 12 takter, Tempo 1mo, 43 takter, un poco piu tranquillo, 10 takter, D-dur, 43 takter, Allegro marziale e maestoso come l'introduzione alla breve, 18 takter, Allegro molto, 20 takter, tempo 1mo, 8 takter, Un poco piu tranquillo, 30 takter, totalt 361 takter
No 1. Andra Akten. Elfte scenen. Repl. Vi sjunga med i Kören så godt som starka lungor det förmå. Allegro giocoso D-dur 2/4, 8 takter, /:26 takter:/, 12 takter, totalt 46 takter
No 2. Samma scen vid slutet af Akten. Repl. Hej, gossar, än en gång vår muntra dans, som afskedshyllning åt triumviratet. Listesso Tempo D-dur 2/4, 46 takter
No 3. Femte Akten. Nionde Scenen. Melodram. Repl. "Nu önskar jag dig mig Men trefnad med din orm" [Repliken struken] Moderato d-moll alla breve, 26 takter
No 4. Femte Akten. Tionde Scenen efter slutorden: Hela hären må i krigisk ståt vid deras liktåg gå. Sen tåga vi till Rom. Allegro D-dur alla breve, 12 takter
B. Teatermusik.
1. 1sta Akt, 1sta Scen. Repl. Dem, Tro mig, Antonius, hans arm, hans öga behöfvas väl. Banda bakom fonden, Allegretto maestoso Ess-dur 2/4 [klaverutdrag], 51 takter
2. Andra akten. Repl. Vi sjunga med i Kören, så godt som starka lungor det förmå. Allegro giocoso D-dur 2/4 [klaverutdrag] 30 takter [ej fullbordat]
Samma scen. Hej, gossar, än en gång vår muntra dans som afskedshyllning åt triumviratet. [ingen tempobeteckning] D-dur 2/4, 46 takter
No 1. 1sta Akten, 1sta Scenen. Replik. Tro mig, Antonius, hans arm, hans öga behöfvas väl. Allegretto commodo Ess-dur 2/4 [partitur, här spelar 6 slagverkare], 52 takter
5te scenen. Trumpetsignal, Ess-dur alla breve, 5 takter
No 2. Andra Akten. Första Scenen. Trumpetsignal, D-dur alla breve, 4 takter
Elfte scenen. Musik från skeppsrummet. Allegro vivace Ess-dur 4/4 (C), 2 takter [2 fl, 2 cl, 4 hn, liten trumma]
No 3. 3dje Akten 1sta Scenen straxt efter Ridåns uppgång. "Låt strängaspelet klinga". Andantino grazioso B-dur 2/4, 24 takter [2 fl, 2 cl, 2 fg, hp]
No 4. 3dje akten Sista Scenen. Trumpetsignal D-dur alla breve, 4 takter, [Ny signal: 2 trp, 4 hn, 2 Rulltrummor], D-dur alla breve, 9 takter [Ridån faller]
No 5. 4de Akten. Sjunde scenen. Musik från Bankettsalen. Samma musik som i första akten, Åttonde Scenen. "En underbar musik, högtidlig, sorglig."; "Lyss, hör hvad dofva ljud från djupet stiga", Allegretto con moto B-dur 2/4 [2 fl, 2 ob, 2 cl], 31 takter
No 6. Straxt derefter. Från höjden. Listesso Tempo b-moll 3/4 [2 fl, 2 ob, 2 cl], 7 takter,
Straxt derefter. Under teatergolfvet. Allegretto (Listesso Tempo) b-moll 3/4 [2 cl, 2 bsn, tamtam], 7 takter
No 7. Tionde scenen. [2 hn lontano, ingen tempobeteckning] Ess-dur 4/4 (C), 2 takter