Ludvig Norman (1831−1885)

Den ångrande

opus 49 nr 9

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Uruppförande: Detta arrangemang framfördes vid en konsert i Musikaliska Akademiens stora sal 1906-02-06 med Dina Edling som sångsolist och med Tor Aulin som dirigent för Konsertföreningens orkester
  • Arrangemang/bearbetning: Orkestrerad av Tor Aulin 1905 under rubriken "Ludvig Norman. Fyra Sånger satta för en röst och orkester" där den är nr 1. Ursprungligen för röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

1.1.2.1 / 2.0.0.0 / str: 8.8.6.4.4

Notmaterial/stämmor återfinns

Notbiblioteket, Stockholms Konserthus, partitur och stämmor

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Notbiblioteket, Stockholms Konserthus (f.d. Konsertföreningens notbibliotek)

Beskrivning av verket

Poco andante d-moll 6/8, 26 takter, Tranquillo, 4 takter, poco Animato agitato, 6 takter, piu animato D-dur, 16 takter, Tranquillo, 19 takter, totalt 71 takter


Libretto/text

Bittert pröfvade,
Vilseförda,
Luta dig stum vid altarets fot!
Djupt bedröfvade!
All din börda
Himmelen tar förbarmande mot.