Ludvig Norman (1831−1885)

Eolstoner

opus 23

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1852
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Emil von Qvanten
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Nya ”Amatör-Kvartetten” för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas) [1930]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sättning för manskör a cappella finns i Normans saml., opus 23; "Eolstoner" utan text. Julius Bagge anger i sin förteckning över Normans tonverk att "Ej med klagan" och "Eolstoner" ingår.
    Autograf finns även hos Stiftelsen Musikkulturens främjande (MMS 1054)

Beskrivning av verket

Andante con moto A-dur 3/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] Kommen åter, kommen sakta,
när i stilla, milda änglar,
från mitt hjärtas första oskuldsvår

[2.] Kommer åter, kommen glada,
när ljusa morgonglansen
dagen skimrar, blomman vaknad står
 


Mediafiler

Edition Levande musikarv