Ludvig Norman (1831−1885)

Tarantella [a-moll] för Violin och Pianoforte

opus 62

Skriv ut
  • Tillkomstår: Version 1: "Sthm 9/12 1883, L.N.";
    version 2: "E. Rojahn, Stockholm 18/4-84."
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: "Hr. General-Tull Direktören m.m. H. Gustafsson Bennich med den djupaste tacksamhet tillegnad af Ludvig Norman. Motto: "Tankarna äro tullfria.""
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml., opus 62, 2 versioner, den senare med separat violinstämma (denna andra version är förmodligen en avskrift)

Beskrivning av verket

• Version 1:
Allegro molto vivace a-moll 6/8, 48 takter, F-dur, 55 takter, a-moll, 56 takter, A-dur, 50 takter [-1 struken takt], a-moll, 80 takter, totalt 289 takter
• Version 2:
Allegro molto quasi Presto a-moll 6/8, 52 takter, F-dur, 55 takter, a-moll, 56 takter, A-dur, 50 takter, a-moll, 82 takter, totalt 295 takter


Verkkommentar

Det finns två manuskript i Musik- och teaterbiblioteket. Det första, som verkar vara ett första utkast, saknar titeln "Tarantella", dedikationen och mottot och har dessutom en något skiljaktig tempobeteckning jämfört med det andra manuskriptet, vilket är stämplat: "Inköpt från Prof. Books Sterbhus 1914." Till detta senare manuskript hör också en utskriven violinstämma./Klas Gagge febr. 2012