Ludvig Norman (1831−1885)

Sonate [d-moll] für Pianoforte und Violine

opus 3

Skriv ut

1. Allegro con spirito
2. Andante
3. Allegro appassionato — Allegro molto quasi presto

  • Tillkomstår: "Leipzig 1848" (enl. autografen)
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Sonate für Pianoforte und Violine componirt und Herrn Axel Bergström verehrungsvoll gewidmet von Ludvig Norman
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Leipzig, bei Fr. Kistner. Stockholm, bei A.J. Hirsch. (1882) Utg. 1852.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml.

Litteraturhänvisning

Bagge, Julius: Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge, s 3 (Stockholm, 1886)
Sanner, Lars-Erik: Ludvig Norman. Studier kring en svensk 1800-talsmusiker med särskild hänsyn till hans konsertverksamhet och ungdomskompositioner, s. 165-167. (Licentiatavhandling i ämnet Musikforskning, Uppsala 1955)

Beskrivning av verket

1. Allegro con spirito d-moll 4/4 (C), 1 takt, /:105 takter:/, 100 takter, D-dur, 26 takter, d-moll, 32 takter, totalt 263 takter
2. Andante B-dur 3/4, 113 takter.
3. Allegro appassionato d-moll 4/4 (C), 30 takter, A-dur, 71 takter, più tranquillo, 25 takter, d-moll, 58 takter, D-dur, 20 takter, d-moll, 28 takter, Allegro molto quasi Presto, 44 takter, totalt 286 takter


Verkkommentar

Ur brev från Johannes Elmblad till Richard Andersson, skrivet i Berlin 3 december 1875, Musik- och Teaterbiblioteket, Richard Anderssons samling, R.A-n 24:1200:

/.../

Norman var för en tid sedan här och gladde det mig obeskrivligt att få vara på "tu man hand" med det gamla barnet. Ty ett barn är han - trots allt sitt stora vetande. Vi samtalade mycket om både det ena och andra, men i synnerhet naturligtvis om musik. Vid sin afresa härifrån skänkte han mig sin violin-sonate, hvilken vi (några unga "Künstler") gjort några gånger hemma hos mig. Den innehåller stora skönheter och är - såsom jag tror - ett blad ur Normans eget lif. När du träffar honom så helsa hjertligt och säg att jag snart skrifver angående hans sinfonie samt omtala för honom att vi alla äro synnerligen förtjusta öfver hans violine-sonate.

/.../

/Klas Gagge