Ludvig Norman (1831−1885)

Festouverture öfver fosterländska motiv

opus 60

Skriv ut
  • Tillkomstår: Waldemarsudde 14 september 1882
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Dedikation: Till Kungl. Operans 100 års-fest komponerad för stor orkester af Ludvig Norman
  • Uruppförande: 30 september 1882, Kungliga Teatern. Kungl. Hovkapellet under ledning av tonsättaren
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 3 perc / str
(picc)

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen, 1911 (ed nr 99)
(Utgifven på bekostnad af beundrare och vänner till tonsättaren)

Beskrivning av verket

Molto maestoso C-dur 4/4 (C) 31 takter, Allegro molto alla breve 119 takter, Molto maestoso Ess-dur 4/4 (C, med en inskjuten takt 2/4) 35 takter, Allegro molto alla breve 24 takter, C-dur 84 takter, Più vivo 32 takter, Un poco maestoso 11 takter, totalt 336 takter


Verkkommentar

Nationalsången ("Du gamla, du fria") och en aria ur Johann Gottlieb Naumanns nationalopera Gustaf Wasa ("Ädla skuggor, vördade fäder") utgör huvudteman i kompositionen.