Ludvig Norman (1831−1885)

Tio Karakterstycken för Violin och Pianoforte

opus 27

Skriv ut

1. Idyll: Allegretto con moto
2. Humoresk: Allegro molto vivace
3. Sång/Lied: Andantino espressivo
4. Impromtu: Moderato — Allegro moderato (Doppio movimento)
5. Vårjubel/Frühlingsjubel: Allegro vivace ed apassionato
6. Cavatina: Allegretto moderato
7. Vaggvisa/Wiegenlied: Andantino sostenuto — un poco più vivo — a tempo Imo
8. Feberfantasi/Nachtstück: Allegro agitato
9. Elegi: Andante mesto — a tempo, un poco animato — Tempo I — un poco più Lento
10. Resignation: Andante sostenuto

  • Tillkomstår: 1: "2 Aug. 63"; 2: "28/2 66 Stockholm."; 3: 1883; 4: "4/3 66"; 5: "19/3 66"; 6: "3/3 66", i ett annat manuskript: "1863. Brünn am ersten Tage des Monats in welchen Lartz Norman [?]"; 7: 1866; 8: 1866; 9: 1867; 10: "28/6 83."

    Den outgivna "Am Ziele" är
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: "Wilhelmina Norman-Neruda zugeeignet."
  • Speltid: 36 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sthlm, Julius Bagge (71). 2 häften: I (N:o 1-5), II (N:o 6-10). Utg. 1883

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Normans saml. opus 27, här har verket titeln: "Aus dem Leben", som inte återfinns i den trycka versionen. Satserna har här delvis andra titlar, som i kombination med dedikationen till hustrun (endast i autografen) gör att verket tycks självbiografiskt beskrivande makarnas gemensamma historia

Litteraturhänvisning

Julius Bagge: "Förteckning öfver Ludvig Normans tonverk, upprättad af Julius Bagge." Stockholm 1886, s. 9.

Beskrivning av verket

1. Idyll [Originaltitel: Erste Begegnung, i ett annat manuskript: Morgengruss]: Allegretto con moto A-dur 6/8, /:10 takter:/, 56 takter, totalt 66 takter
2. Humoresk [Originaltitel: Zwiespalt]: Allegro molto vivace d-moll 2/4, /:12 takter:/, 45 takter, B-dur, 60 takter, d-moll, 72 takter, totalt 189 takter
3. Sång/Lied [Originaltitel: Versöhnung]: Andantino espressivo F-dur 3/4, 50 takter
4. Impromtu [Originaltitel: Zweifel]: Moderato g-moll 6/4, - Allegro moderato (Doppio movimento) 3/8 - Tempo I - Tempo II 126 takter (Moderato 6/4 6 takter, Allegro moderato 3/8 74 takter, Tempo I 9 takter, Tempo II 37 takter), totalt 126 takter
5. Vårjubel/Frühlingsjubel [Originaltitel: Freudige Begebenheit; i ett annat manuskript: Freudige Gewissheit]: Allegro vivace ed apassionato D-dur 9/8, 100 takter
6. Cavatina [Originaltitel: Neues Leben, i ett annat manuskript: Illusion]: Allegretto moderato Ess-dur 6/8, 67 takter
7. Vaggvisa/Wiegenlied [Originaltitel: Bei der Wiege]: Andantino sostenuto Ass-dur 2/4, 43 takter, un poco più vivo E-dur, 11 takter, Ass-dur, 6 takter, a tempo Imo, 28 takter, totalt 88 takter
8. Feberfantasi/Nachtstück [Originaltitel: Beim Krankenbette]: Allegro agitato f-moll 6/8, 74 takter, F-dur, 48 takter, f-moll, 41 takter, totalt 163 takter
9. Elegi [Originaltitel: Trauer]: Andante mesto c-moll 2/4, 26 takter, a tempo, un poco animato, 20 takter, Tempo I, 26 takter, un poco più Lento, 10 takter, totalt 82 takter
10. Resignation: Andante sostenuto C-dur 4/4 (C), 28 takter, L'istesso tempo 12/8, 4 takter, 4/4 (C), 32 takter, totalt 64 takter

I ett av manuskripten finns också en sats som inte finns i den tryckta utgåvan, så är den också försedd med uppmaningen: "Nicht zu drücken"!

Am Ziele: Andante religioso A-dur 4/4 (C), 33 takter, 2/4, 1 takt, 4/4 (C), 19 takter, totalt 53 takter ["24/12-66"]