Gösta Nystroem (1890-1966)

Herr Arnes Penningar

Skriv ut
  • Tillkomstår: Stycket tillkom som radioopera 1958. Tonsättaren gjorde ett par tillägg inför uppsättningen på Stora Teatern 1961
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: Bertil Malmberg efter Selma Lagerlöfs roman
  • Uruppförande: 26 november 1959, Sveriges Radio, B Sönnerstedt, R Jacobson, Busk Margit Jonsson, B Forsell, L Ekman m.fl., Göteborgs symfoniorkester under ledning av Styrbjörn Lindedal
  • Speltid: 95 min

Instrumentering (besättning)

2*.2*.2*.2* / 2.2.3.0 / timp, perc, hp, pno, cel, såg / str
(picc, cor angl, bass clar, dbn)

Soloröster/kör

Soloröster: 3 sopraner (Elsalill, Fostersystern, Körsopran solo), 6 mezzosopraner/altar (Herr Arnes hustru, Modern, Värdinnan på Branehög, Värdinnan på Marstrand, Två kvinnor), 4 tenorer (Torarin, Gäst II, Röst II, Sir Filip, En sjöman), 2 barytoner (Båtsman, Sir Archie), 6 barytoner/basar (Herr Arne, Sir Reginald, Olof Hästskötare, Skepparen, Gäst I, Röst I)
Kör: Blandad kör (Värdshusgäster m.m.), damkör (fiskrenserskor m.m), manskör

Notmaterial/stämmor återfinns

Hyrmaterial från Svensk Musik

Beskrivning av verket

Handlingen utspelar sig i Bohuslän vid slutet av 1600-talet

Följande avser radioversionen från 1958:

Förspel: Damkör och orkester, Lento e-moll 4/4 42 takter

Avdelning I
Scen 1: Prästgården, Branehög, Eldsvådan. Elsalill, Fostersystern, Torarin, Herr Arne, Hustrun, Värdinnan på Branehög, Värden på Branehög, Båtsmannen, Två gäster, Två röster, Olof Hästskötare, blandad kör, 46 sidor i klaverutdraget
Scen 2: Fiskhamnen. Modern, Två kvinnor, Elsalill, Sir Archie, damkör, 18 sidor Scen 3: Prästgåren (Drömscenen), Hemfärden till Marstrand. Torarin, Olof Hästskötare, Herr Arne, Elsallill, Fostersystern, damkör, 20 sidor

Avdelning II
Scen 4: Torarins stuga. Marstrand. Elsalill, Sir Archie, Modern, Fostersystern, Damkör, 25 sidor
Scen 5: Värdshuset i Marstrand. Elsalill, Sir Archie, Sir Filip, Sir Reginald, Värdinnan, manskör, 40 sidor
Scen 6: Vandringen över isen. Endast berättartext orch orkester, 6 sidor
Scen 7: På skeppet. Skepparen, Torarin, Blandad kör med sopransolo, 8 sidor
Final: Blandad kör, 7 sidor

Vid de sceniska framförandena delades operan i två akter, motsvarande avdelningarna i beskrivningen ovan


Verkkommentar

En ganska omfattande berättande och förklarande text framförs av berätterskan. Detta är naturligtvis sin orsak i att verket skrevs som en opera för radio. Vid den första sceniska uppsättningen på Stora Teatern 1961 behöll man berätterskans roll, men vid uppsättningen 1975 slogs denna roll samman med Torarins, samtidigt som berättartexten reducerades.

Tilläggen till uppsättningen 1961 bestod av en aria för Elsalill i scen 4 och ett kortare mellanspel i scen 5.