• Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon trycktes Franzéns dikt i Stockholms-Posten 1793/1794)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Frans Michaël Franzén (1772-1847) [dikten återfinns under rubriken "Bilder af Naturen och Menniskolifvet" i F. M. Franzén: Samlade dikter, Band 1, 1867]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare under redaktion af Karl Valentin". Årg. 1. Ljus förlag, Stockholm 1900.

Beskrivning av verket

Allegretto B-dur 2/4


Verkkommentar

Franzéns dikt har även titeln "Supvisa".


Libretto/text

1. Goda gosse, glaset töm, gärna ser din flicka
någon gång dig glad och öm ibland vänner dricka

2. Gärna vill hon i din hand se kristallen glindra,
se din kind i purpurbrand, se ditt öga tindra

3. Drick - och lifvets väg ej mer går igenom heden.
Se i glaset, och du ser jorden är ett Eden.

4. Drick, men sällan och med mått. Mins [sic] hvad Syrach skrifvit:
"vin och vänskap smaka godt, då de gamla blifvit."