Johan Fredrik Palm (1754−1821)

"Förrn Solens morgonblick"

 ur Svenska sånger 1790-1810 [av flera tonsättare] (ur Musikaliskt Tidsfördrif, Glada Qväden och Skaldestycken satte i musik)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Senast 1797
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliskt Tidsfördrif (1797)
Monumenta Musicae Svecicae: 20, Edition Reimers AB, ER 107030 (Ed.: Martin Tegen)

Beskrivning av verket

Adagio sostenuto - Con ardor C-dur 3/4 - 4/4 (C) - 3/4 (omväxlande)


Verkkommentar

I samlingen ingår:
1. Joseph Martin Kraus (text: Anna Maria Lenngren): Visa ("Bröder se Bålen") [manstrio]
2. Johan Henrik Kellgren (text: tonsättaren): Den nya skapelsen ("Du, som af skönhet")
3. Anonym tonsättare (text: okänd): "Ljudet kan väl aldrig hinna"
4. Anonym tonsättare (text: Anna Maria Lenngren): "I stillhet gömd"
5. Anonym tonsättare (text: Anna Maria Lenngren): Wisa ("Till nöjet alla hjertan")
6. Anonym tonsättare (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Jordens Lethe ("När til en blygd")
7. Joseph Martin Kraus (text: Friedrich Gottlieb Klopstock/okänd översättare): Rosenbandet ("I vårens skugga")
8. Carl Stenborg (text: Johan Elers): Ungdomen ("Förlåten! Gubbar")
9. Anonym tonsättare (text: Johan Elers): "En ärlig man dricker utan farhåga"
10. Anonym tonsättare (text: Johan Elers): Spelaren ("Det var en gång en Spelare")
11. Johan David Zander (text: Johan Elers): Petronella ("Så hastar tidens ström")
12. Johan David Zander (text: Johan Elers): Diana ("Så vördom tacksamhetens lag")
13. Anonym tonsättare (text: Johan Elers): Häldre hissa än stryka ("Gif ackt när flaggen")
14. Carl Stenborg (text: Johan Elers): En öm saknad af en god vän ("Om vänskap är et heligt band") [duett]
15. Johan Fredrik Palm (text: Jens Zetlitz/Gustaf Regnér): Det manliga beslutet ("Lät statskloke män")
16. Joseph Martin Kraus (text: Gustaf Filip Creutz): "Ödet skulle fritt"
17. Johan Wikmanson (text: Gotthold Ephraim Lessing/Johan Henrik Kellgren): Hvem är den största man? ("Lät Pastor Smiler")
18. Johan Fredrik Palm (text: Per Ulrik Enbom): Visa i en melankolisk stund ("Hvar skall min ängslan")
19. Olof Åhlström (text: Johann Christoph [von] Schiller/Karl Gustaf af Leopold): Sång till glädjen ("Sällhetsskapande förmåga")
20. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Fredrics vålnad ("Maria flög af sängen opp") [a]
21. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Fredrics vålnad ("Maria flög af sängen opp") [b]
22. Johann Christian Friedrich Hæffner (text: Anna Maria Lenngren): Anders och Köks-Cajsa ("Catrina i sin fållbänk låg")
23. Johan Fredrik Palm (text: Anna Maria Lenngren): Till Sophie. Vid dess inträde i Verlden ("Gläd dig i din ungdomsvår")
24. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Lydia ("Skön som Cyperns Herrskarinna")
25. Olof Åhlström (text: okänd): Louises graf ("Då månan blickar")
26. Olof Åhlström (text: Axel Gabriel Silverstolpe): Sällheten ("Menar du min bror")
27. Joseph Martin Kraus (text: Herman Anders Kullberg): Hoppet ("Milda hopp af Himlens händer")
28. Carl Erik Gleisman (text: Axel Gabriel Silverstolpe): Kellgrens död ("Alt, alt förvandlas skall")
29. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Den fattiga modren ("Sof min söta Gosse")
30. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Dygden och visheten ("Från den tid jag spädast var")
31. Johan Fredrik Palm (text: Anacreon/Gustaf [von] Paykull): Visa af Anacreon ("Må Chyterens blommor")
32. Olof Åhlström (text: Axel Gabriel Silverstolpe): Socratis röst från Eliseen ("Du, själ utaf min själ")
33. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Supvisa ("Goda gosse glaset töm")
34. Olof Åhlström (text: Jens Baggesen/Johan Henrik Kellgren): Jordens Lethe ("När til en blygd")
35. Carl Erik Gleisman (text: Michael Frederik Liebenberg/Anna Maria Lenngren): Lycklig den ("Lycklig den med sorgfritt hjerta")
36. Olof Åhlström (text: Johan Henrik Kellgren): Saknaden ("Ensam i min hydda famn")
37. Carl Erik Gleisman (text: Knud Lyne Rahbek/Anna Maria Lenngren): Styfmodern ("Den fromma Fru Signild")
38. Carl Erik Gleisman (text: Knud Lyne Rahbek/Anna Maria Lenngren): Göthernes utvandring ("Hvi prisas så högt våra Fäder")
39. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Den lilla tiggarflickan ("Den stackars Nelli satt och gret")
40. Johan Fredrik Palm (text: Anna Maria Lenngren): Häckburen ("Nannas Siska i sin bur")
41. Trasten [oidentifierad] (text: Anna Maria Lenngren): Min salig man ("Cornelius lik sin hela ätt")
42. Johann Christian Friedrich Hæffner (text: Karl Johan Lindegren): Kärleken ("Milda Hjerta känn min låga")
43. Edouard Du Puy (text: Anna Maria Lenngren): Visa ("Gamla Didrick var en man")
44. Johan Fredrik Palm (text: okänd): "Förrn Solens morgonblick"
45. Johan Fredrik Palm (text: okänd): Julia ("Snart mit hjerta")
46. Johan Fredrik Palm (text: Karl Johan Lindegren): Til mitt hjerta ("Länge vandrade mitt trötta hjerta")
47. Olof Åhlström (text: Knud Lyne Rahbek/Johan Stenhammar): Roland ("Ej hade Carl Magnus")
48. Anonym tonsättare (text: Peter Magnus Troiel/okänd översättare): Visa ("Jag är en man som har så bida tågat")
49. Edouard Du Puy (text: Soame Jenyns/Anna Maria Lenngren): Elise til sin älskare ("Lätt du kan af mina ögon")
50. Edouard Du Puy (text: Carl Edvard Brelin, senare adlad Carlheim-Gyllensköld): Sång ("Till Vinets och vällustens ära")
51. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Sången ("Törst till blod och klor")
52. Johan Fredrik Palm (text: Karl Johan Lindegren): Lilla Calle ("Lilla Calle sprang så rolig")
53. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Vauxhallen ("Vauxhallen börjas min Bror")
54. Johann Christian Friedrich Hæffner (text: Johan David Valerius): Lydia och Arist ("Sällhet! jag sökte dig")
55. Thomas Byström (text: Anna Maria Lenngren): Den välvise ("I Herrar jag vil er berätta")
56. Olof Åhlström (text: Anna Maria Lenngren): Fästmön ("Ser du Lisbe nyss trolofvad")
57. Fredrik J. Lithander (text: Frans Michael Franzén): Den olyckligt döfve ("Farväl, natur och vänner")
58. Fredrik J. Lithander (text: Frans Michael Franzén): Den lyckligt döfve ("Du sälla döfhet")
59. Carl Friedrich Muller (text: Georg Adlersparre): Sälskaps-visa ("Det var en tid då människan")
60. Georg Joseph Vogler (text: Giuseppe Acerbi?): Invocazione del sole ("Lucido Dio! per cui l'april s'infiora") [manstrio]
61. Thomas Byström (text: okänd): A ma guitarre ("Ma Guitarre! ô la seule amie")
62. Johan Fredrik Palm (text: okänd): Den öfvergifna ("Le uti din moders sköt")
63. Jean Jacques Rousseau/Georg Joseph Vogler (text: Frans Mikael Franzén): Vilhelms maka ("Sen du glad som Solen")
64. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Den nya Eden ("Ö! hvars höjder att bekransa")
65. Olof Åhlström (text: Mikael Choræus): Sång till en ung Flicka vid hennes Mors död ("Ömma barn! den sorg är stor")
66. Fredrik J. Lithander (text: Frans Mikael Franzén): Ordens-wisa för Studenter ("Student! om du, det namnet värd")
67. Anonym tonsättare (text: Aurelius Clemens Prudentius/Nils Lorens Sjöberg): Hymn öfver Menniskjans Odödlighet ("Hvi gråter du, min vän")
68. Wolfgang Amadeus Mozart (text: Daniel Jäger/Johan David Valerius): Berget och dalen ("Mig lockar ingen bland de stora")
69. Olof Åhlström (text: okänd): "Skön stod blomman"
70. Wolfgang Amadeus Mozart (text: Friedrich von Hagedorn/Johan David Valerius): Gumman ("I mina dar")
71. Friedrich Franz Hurka (text: Christian Adolf Overbeck/Johan David Valerius): Skeppsfarten ("Jag hälsar dig, fredliga Flagga")
72. Olof Åhlström (text: okänd): Skönheten ("Jag vill gerna älskad bli")
73. Wallerius [oidentifierad; möjligen identisk med textförfattaren] (text: Johan David Valerius): Til Salla ("Nej, Passionen är den sanna styrkan")
74. Himmer [oidentifierad] (text: Johan David Valerius): Öfver friden ("På lätta Azurskyar")
75. Olof Åhlström (text: Jakob Tengström): Sällskaps-wisa ("Mer lycklig än Kresus")
76. Olof Åhlström (text: okänd/Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Mörlanda): Klagan ("Dystra skog och mörka gömma")
77. Olof Åhlström (text: Mikael Choræus): Sommarnatten ("Nattliga stunden Sänkes")
78. Olof Åhlström (text: Johan Wilhelm Ludwig Gleim/Arvid David Hummel): Min grönsiska ("Min grönsiska och jag")
79. Olof Åhlström (text: okänd): Min lära ("Skilj dig min tanka från ledsnad")
80. Olof Åhlström (text: Frans Mikael Franzén): Champagne-vinet ("Drick! de förflyga de susande perlorna")
81. Schreiber [oidentifierad] (text: okänd): Bäcken ("Jag satt vid en enslig")
82. Lestrad [oidentifierad] (text: Arvid David Hummel): Våren ("I Naturen hvilken lycklig frid")
83. Olof Åhlström (text: Nils Lorens Sjöberg): Eldsvådan i Köpenhamn år 1795 ("Bort, bröder! med lekar och nöjen")
84. Olof Åhlström (text: okänd): Wisa ("Yngling som på lifvets stråt")
85. Johan Fredrik Palm (text: John Cunningham/Axel Gabriel Silverstolpe): Förgängligheten ("Se ifrån kullen")
86. Johan Wikmanson (text: Anna Maria Lenngren): Visa ("Ungdom! du hvars hjerta")
87. Olof Åhlström (text: okänd): "Månen ej lyser den ängsliga natt"
88. Olof Åhlström (text: okänd): Till den bortfarna ("Hvad längtan gör mig tiden lång")
89. Olof Åhlström (text: okänd): Till den hemkomna ("Skynda, kom, att i min famn")
90. Carolina Åhlström (text: okänd): Den lilla flickan ("Jag känner ännu verlden föga")
91. Olof Åhlström (text: Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Mörlanda): Mitt råd ("Tro ej alla menskjor illa")
92. Olof Åhlström (text: okänd): Vid Fru A.D. H:gs graf ("O! ljufva tröst")
93. Vincenzo Righini (text: Johann Gaudenz von Salis-Seewis/Johan David Valerius): Min sista önskan ("När skall ödets nåd mig skydda")
94. Himmer [oidentifierad] (text: okänd): De tre blommorna ("Det blomstrar för Eder")
95. Olof Åhlström (text: okänd): Bröllops-visa ("Bland forntidens seder")
96. Christine Charlotte Cederström, född Mörner af Mörlanda (text: tonsättaren): Landtmannen ("Inunder den skuggande Linden")
97. Olof Åhlström (text: okänd): Bergstörtningen ("O! till hvad nejder af fasa")
98. Bernhard Henrik Crusell (text: Fredrik de Ron): "Jag har dig åter"
99. Sjöberg [förnamn okänt; möjligen identisk med Nils Lorens Sjöberg] (text:Nils Lorens Sjöberg?): Den unga vandraren ("Glad och sorgfri i sin ungdoms vår")
100. Anonym tonsättare (text: Johan David Valerius): Sång den 21 augusti 1810 ("Vid ljuset af ett nytändt hopp")

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Förrn Solens morgonblick
Sin hälsning kullen bär
Min suck et [sic] slumrat Echo väcker
Min plåga dagligt ny
Jag skog och klippor lär
Hvars återsvar til natten räcker.

Men Skogens djupa lugn
Men klippans röst ej släcker
Den eld som i mitt hjerat är.
Då aftonhvilans bädd
Sitt lugna famntag sträcker
Mig ödet ingen frid beskär

Men ljudet af mitt qval [sic]
En dufvas ro förskräcker
Som ömt min klagan åter bär
Och källans silfverlans
En dunklad våg betäcker
Då mina tårar rinna där.

Men klippan, skogens lugn,
Men källans flod ej släcker
Den eld som i hjerta är.