• Tillkomstår: "Fru I. Peyron d. 10/10 89"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Emil Sjögrens saml., Z/Sv, Kapsel 1

Beskrivning av verket

Moderato e con eleganza C-dur 2/4, 4 takter, /:16 takter:/, Giocoso G-dur, /:42 takter, Tempo I C-dur, 20 takter:/, 4 takter, totalt 86 takter


Verkkommentar

Skulle kunna vara samma verk som "Vid pianot, bagatelle, melodiskt fantasistycke".