Ture Rangström (1884−1947)

Symfoni No III, "Sång under stjärnorna"
[Symfoni nr 3 Dess-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt partituret avslutades kompositionen 10 augusti 1929 och instrumentationen 7 december samma år
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 8 januari 1930 under ledning av tonsättaren
  • Speltid: 22 min

Instrumentering (besättning)

3*.2*.2*.2 / 4.3.3.1 / timp, 3 perc, pno / str
(picc, cor angl, bass clar)
NB: Enligt instrumentöversikten i partituret skall pianisten även hantera celesta och xylofon. Någon insats för celesta finns dock inte i verket (däremot en kort insats för klockspel - är det den han avser?), och xylofonstämman bör väl hellre spelas av en slagverkare.

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

Beskrivning av verket

Verket är skrivet i en sats med ständigt växlande tempobeteckningar. Grundtonarten är Dess-dur och den dominerande taktarten alla breve. Totalt 641 takter