Ture Rangström (1884−1947)

Stråkkvartett
("Un notturno nella maniera di E.Th.A. Hoffmann")

Skriv ut

Allegro agitato — Poco adagio — Vivo — Quasi andante — Allegro molto di Tempo 1 — Più mosso — Poco adagio — Prestissimo (poco brutalamente) — Largamente.

  • Tillkomstår: "fine 7. 8. 1909". Reviderad av E. Kallstenius och K. Atterberg inför utgivningen av MK 1949.
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: "Ded. Carl Nielsen"
  • Uruppförande: 7 augusti 1918
  • Speltid: 14 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen 1949, Stämmor och partitur

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro agitato g-moll 5/4, 76 takter, attacca
Poco adagio A-dur 8/8 (3/8+5/8), 33 takter, attacca
Vivo fiss-moll 6/8, 24 takter attacca
Quasi andante g-moll 5/4, 43 takter attacca
Allegro molto di Tempo 1 g-moll 5/4 9 takter, attacca
Più mosso h-moll 5/4, 19 takter, attacca
Poco adagio B-dur 8/8 (3/8+5/8),10 takter, attacca
Prestissimo (poco brutalamente) h-moll 5/4, 35 takter, attacca
Largamente g-moll 5/4, 18 takter