• Tillkomstår: 5 aug 1930
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 2 min.
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Glorioso A-dur 1/4 (egentligen 3/4, 4/4), 36 takter


Verkkommentar

Fragment från en planerad tonsättning av diktsviten Yttersta domen.


Libretto/text

Jag är en man av ogemen bravur, hetsig av natur och väldig i amur. Med samma stolta steg och segerblickar besteg jag murars krön och jungfruns bur.

Finns ett befäl i ärkeängelns här, hos Gud och sankte Per jag denna post begär. Mot Belsebub och mörkrets alla hopar jag går, en evigt modig militär.