• Tillkomstår: 20 april 1940
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ture Rangström
  • Dedikation: Till Ann-Mari på pappa Olles 57-årsdag 20/4-40.
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: Omkring 2 min.
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Semplice D-dur 6/8, 21 takter


Libretto/text

Sjung, sjung min vackra vår, lifvet går, stygn och sår, du bär glädjens krona. Tung, tung är lifvets höst, sången går beskt och brådt, bitter är dess krona. Ung, ung, lek och vår, du förmår läka sår, det är lifvets krona.