• Tillkomstår: 1946
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Harry Martinsson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Andante con moto f-moll 4/4, fiss-moll blandade taktarter, 29 takter


Verkkommentar

Sången är en av fyra Martinssontonsättningar, och är den sista sång Rangström komponerade.


Libretto/text

Vem vördar daggmasken, odlaren djupt under gräsen i jordens mull? Han håller jorden i förvandling. Han arbetar helt fylld av mull, stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden där åkrarna klädas till skörd. Vem vördar honom, den djupe, den lugne odlaren, den evige grå lille bonden i jordens mull.