• Tillkomstår: 1946
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Harry Martinsson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Poco largamente, non lento h-moll 4/4, 27 takter


Verkkommentar

En av fyra Martinssontonsättningar vilka tillhör tonsättarens allra sista verk.


Libretto/text

Här dolskas granarna i tunga kåpor och sländornas eskadrar leda jakten mot aftonsolen. Här sjunga tranorna i mörka tempelskogar där duvor dovröstat allt beklaga.

En gång bland träden vi sågo tysta en fisklös skogsgöls offergryta. En urtrolsk padda steg opp ur djupen med sagans mynt i den platta munnen.