• Tillkomstår: 1946
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Harry Martinsson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Molto lento fiss-moll 4/4, 3/4, 20 takterVerkkommentar

En av fyra Martinssontonsättningar vilka tillhör tonsättarens allra sista verk.


Libretto/text

Tyst gåtan speglas. Den spinner afton i stillnad säv. Här finns en skirhet som ingen märker i gräsets väv. Tyst boskap stirrar med gröna ögon. Den vandrar kvällslugn till vattnet ned. Och insjön håller till alla munnar sin jättesked.