• Tillkomstår: 1942
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Dedikation: Jussi Björling
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Ungdomligt, schwungfullt Dess-dur 4/4, 33 takter


Libretto/text

Om våren, säg om våren allt stolt och ungt du känt. Ett vårord går som kåren mot sol och firmament.

Om våren, sjung om våren var nyckfull melodi; som fläkt och drill i snåren den löper saklöst fri.

Om våren, gråt om våren ditt hjärtas svärmeri, ty solen torkar tåren, det finns ej kval däri.

En skur på gröna knoppar som springa efteråt, ett salt av honungsdroppar är hjärtats ungdomsgråt.