• Tillkomstår: 1943
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Fredrik Ström
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Poco vivo D-dur 4/4, 26 takter


Libretto/text

De satte Stockholms gator, de byggde Stockholms hus, de välvde stadens broar, de skänkte öl i krus.

De gjorde skepp och segel, de smidde goda svärd, de slogo mälartegel och kalkade vår härd.

De höllo oss till lagen, de vaktade vårt hus, de sörjde ock att själen ej blev förutan ljus.

De vävde våra kläder, de bakade vårt bröd, de står oss bi i livet allt intill våran död.

Nu ger vi tack för mödan på Sankte Eriks dag, ty lika värd som födan är tacksamhetens lag.