• Tillkomstår: 1944
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tor Hedberg efter C F Meyer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Andante poco rubato h-moll 4/4, 3/2, 23 takter


Libretto/text

Hur ofta i min ungdoms mörka stunder var du min vandrings mål, förtegna skog! Dig jag förtrott min dröma lyckas under och biktat dig min smörta, verklig nog.

Till dina dunkla vågors brus, som stiger från kronors hav, jag kommer åter nu. Men jublet tystnat, även sorgen tiger. Jag kommer för att lyssna. Tala du!