• Tillkomstår: 1934
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: William Shakespeare (övers.: Carl August Hagberg)
  • Uruppförande: 10 oktober 1934 Sverige Radio
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Instrumentering (besättning)

0.0.2.0 /0.2.0.0 /perc/ str.
perc: cymb, gr.cassa, tambourine, trgl

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: T 76. Partitur saknas

Beskrivning av verket

1. Largamente e-moll växlande tonart 4/4 (C)
2. utan tempobeteckning växlande tonart 4/4 (C)
3. Vigoroso B-dur 4/4 (C)
4. utan tempobeteckning C-dur 4/4 (C) 1 trp, perc.
5. Alla marcia B-dur 4/4 (C)
6. Lento E-dur 6/4
7. Vivo rubat


Verkkommentar

De 7 avsnitten spelas inte i nummerordning och ibland ska endast vissa takter spelas. Särskild nummerlista finns.