• Tillkomstår: 1940
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Hjalmar Bergman
  • Uruppförande: 1 januari 1940
  • Speltid: Ca. 25-30 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.1.0 /timp, perc / str, violinsolo
perc.: bass dr, cymb, tam, trgl

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: T 64, endast stämmor. Kommentar i mappen "Partituret skänkt av tonsättaren till Lars-Erik Larsson. Original ms hos FST"

Beskrivning av verket

1. Entré: Moderato (växlande tempobeteckningar) 4/4 (C) d-moll
2. Morgon: Molto lento, ad lib, 6/4 växlande tonarter
3. Fanfar: Moderato energico 4/4 (C) A-dur
4. Erotikon: Larghetto 12/8 växlande tonarter (violin solo)
5. Drömmens vävare: Andante largo växlande takt- och tonarter
6. Schero: Presto 6/8 B-dur
7. Sagan är slut (alt. Sagans slut): Vivo, alla marcia 4/4 (C) A-dur