Ture Rangström (1884−1947)

Staden spelar, Divertissement
[Arrangemang för blåsorkester]

Skriv ut

1. Preludium (Väktarsång)
2. Pastorale (Mälarvågor)
3. Scherzino (Gycklare)
4. Alla marcia (Krigsmarsch)

  • Tillkomstår: 1940
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Uruppförande: Originalversionen uruppfördes 24 september 1940, Stockholms stadshus, orkester under ledning av tonsättaren
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangemang för blåsorkester av Edvard Åkerberg
  • Speltid: 20 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.8**2 / 4 sax / 4.5***.4.2 / timp, 3 perc
(picc, e-flat clar, bass clar, 3 corn)
De sex B-klarinetterna är indelade i tre stämmor med tillfälliga diviseringar.

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

Beskrivning av verket

1. Preludium (Väktarsång): Con grandezza Ess-dur 3/4
2. Pastorale (Mälarvågor): Andante quieto Ess-dur - B-dur 3/4
3. Scherzino (Gycklare): Moderato Ass-dur 2/4
4. Alla marcia (Krigsmarsch) Vigoroso Ess-dur - G-dur 4/4