• Tillkomstår: 1903-1924 (se vidare separat registrering av respektive sång)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se separat registrering av respektive sång
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

A. B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 1135 - W. H. 24.315

Litteraturhänvisning

Se separat registrering av respektive sång

Beskrivning av verket

Se separat registrering av respektive sång


Verkkommentar

I samlingen ingår:
1. Sommarnatten
2. Vi människor
3. Den mörka blomman
4. Fjärilposten [ej Fjärilsposten som det felaktigt står i utgåvans innehållsförteckning]
5. Paradisets timma
6. Bön till natten
7. Jag
8. Gräv mig en grav
9. Långsamt som kvällsskyn
10. Den enda stunden
11. Behagen
12. Det finns väl så många i världen att äga
13. Semele
14. Villemo
15. Havet susar
16. Pan
17. En gammal dansrytm
18. Natt
19. Flickan under nymånen
20. Vinden och trädet
21. Högsång
22. Vildgässen flytta
23. Avskedet 


Libretto/text

Se separat registrering av respektive sång