• Tillkomstår: 1909 (enligt Svensk Musik)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: August Strindberg
    (översättning till tyska av Ture Rangström [enligt Svensk Musik])
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i samlingsutgåvan Ture Rangström. Sånger, A. B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 1135 - W. H. 24.315

Beskrivning av verket

Presto agitato - Più lento h-moll 4/4 (C) - 6/4 - 8/4 - 6/4 - 8/4 - 4/4 (C)


Verkkommentar

I samlingsutgåvan ingår:
1. Sommarnatten
2. Vi människor
3. Den mörka blomman
4. Fjärilposten [ej Fjärilsposten som det felaktigt står i utgåvans innehållsförteckning]
5. Paradisets timma
6. Bön till natten
7. Jag
8. Gräv mig en grav
9. Långsamt som kvällsskyn
10. Den enda stunden
11. Behagen
12. Det finns väl så många i världen att äga
13. Semele
14. Villemo
15. Havet susar
16. Pan
17. En gammal dansrytm
18. Natt
19. Flickan under nymånen
20. Vinden och trädet
21. Högsång
22. Vildgässen flytta
23. Avskedet 


Libretto/text

Semele, Semele, hvem narrade Dig,
Du kära, att älskarens anlet se?

Semele, Semele, wer lockte nun Dich,
Du Liebe, des Liebsten Gesicht zu sehn?