Carl Fredrik Ringvall (1848−1910)

Skriv ut

Carl Fredrik Ringvall, född 9 maj 1848 i Stockholm och avliden 14 augusti 1910 i samma stad, var militärmusiker, klarinettist och musikanförare, sedermera musikdirektör, vid Gotlands infanteriregemente (1890−97). Han komponerade omtyckta kortare musikstycken och medverkade i olika teaterorkestrar i Stockholm. Under några år efterträdde han fadern, Fredrik Wilhelm Ringvall, som anförare för Berns eftermiddagskonserter.

Liv

Familjen Ringvall

Carl Fredrik Ringvall föddes den 9 maj 1848 och avled den 14 augusti 1910 i Stockholm. Han var son till Albertina Wilhelmina Lundvall och altbasunisten i Hovkapellet Fredrik Wilhelm Ringvall (1825−1893), militärmusikdirektör vid Hälsinge regemente och anförare av kaffekonserter på Berns. Ringvalls var en känd musikersläkt: en av Carl Fredriks bröder var operettsångaren Axel Ringvall (1860−1927), en annan, Oscar W. Ringvall (1845−1916), var harmonist vid Svea Livgarde (1858−1866), medverkade 1865−66 i Dramatiska teaterns orkester och emigrerade 1867 via London till Minnesota, där han blev känd som klarinettsolist, dirigent och professor. I Carl Fredrik Ringvalls barnrika äktenskap med Kristina Carolina Juliana Hamberg (1849−1910) föddes Georg Ringvall (1880−1935), som 1915−35 var musikdirektör vid Flottan i Karlskrona.

Tjänstgöring i militärmusiken

Carl Fredrik Ringvall började som hornblåsare och musikelev vid Andra livgardet (Göta livgarde, I 2) den 4 april 1862. Han var då 13 år, en ålder som var normal för militärmusikens elever. I maj 1869 övergick han, med klarinett som huvudinstrument, till Västgöta regemente (I 6). I samband därmed skrev 21-åringen Avskedshälsning till Andra Livgardets musikkår och Souvenir, hälsning till Västgöta regementes musikkår, betecknade som op. 66 respektive op. 68 − ett exempel på hur marscher ofta komponerades som tillfällighetsmusik.

Vid I 6 tjänstgjorde Ringvall fram till i juli 1876, först som menig musiker, ”spel i nummer”, i februari 1876 befordrad till fältmusikant, d.v.s. musikunderofficer. Efter att en kortare tid bland annat ha ingått i Nya teaterns orkester antogs han i januari 1878 som spel i nummer vid Skaraborgs regemente (I 9) och befordrades till fanjunkare i juli 1880, fem år senare fältmusikant.

I mars 1890 anställdes Ringvall − då alltså 41 år − som fältmusikant och musikanförare vid Gotlands infanteriregemente (I 27), konstituerat år 1887. Från denna tjänst avgick han och efterträddes av Rudolf Wesslén sommaren 1897, alltså vid den ålder − cirka 50 år − då musikunderofficerare vanligen gick i pension. Ringvall hade inte tagit musikdirektörsexamen men erhöll ”musikdirektörs namn, heder och värdighet” vid I 27 år 1895.

Musikalisk verksamhet

Många musiker och musikdirektörer vid regementsmusikkårer ute i landet bodde i Stockholm, särskilt på det då moderna Östermalm, och utgjorde stöttepelare i stadens teater- och restaurangorkestrar under vintersäsongen, så även Carl Fredrik Ringvall. Denne blev en känd profil inom stadens musikliv, både som skicklig klarinettist, ensemblemusiker och -anförare och som kunnig och produktiv kompositör av kortare musikstycken. Dessutom var han verksam som skicklig instrumentatör och arrangör.

Redan 1869 lär han ha ingått i August Meissners orkester på Berns. Liksom fadern förestod han tidvis musiken vid olika nöjesetablissemang och efterträdde denne som anförare för eftermiddagskonserterna på Berns 1893−95, varefter utländska kapell övertog den funktionen. Han ingick i orkestrarna vid Nya teatern 1876 och 1882−87, som förste klarinettist vid Vasateatern 1887−92 samt Svenska teatern 1899−1900 och gjorde ett kort inhopp i Dramatiska teaterns orkester under Björn ”Nalle” Halldén strejkåret 1909. Dessförinnan skall han ha musicerat i Blanchs kafé, Kristallsalongen och under Georg Lumbyes ledning samt anfört musiken på Mosebacke ”under flere år […] såväl i varietén som under sommaren på terrassen”.

Ringvalls komponerande anknöt till hans musikerverksamhet. Ett 60-tal musikstycken för militärmusik har lokaliserats, varav en stor andel utgivits i pianoversion: potpurrier, valser, polkor, ”en hel del schvungfulla marscher”, kadriljer, mazurkor, galopper och småstycken såsom mellanaktsmusiken Intermezzo. Han arrangerade också musik för Vasateatern, och några av hans orkesterarrangemang, t.ex. av pianostycken ur Peterson-Bergers Frösöblomster, utkom i tryck.

Ann-Marie Nilsson © 2015

Bibliografi

"Carl Fredrik Ringvall", Musikern, nr 32, 1910 (19/8), s. 254.
Kjellander, Bo (red.): Gotlands nationalbeväring och regemente, band II: Personer och traditioner, Stockholm 2005, s. 248.
Musikern, nr 44, 1908 (30/10).
Svanberg, Johannes: Anteckningar om Vasateatern 1886-1895, Stockholm 1895.

Källor

Krigsarkivet
Skaraborgs regemente, Musikkåren Serie D1, Handrulla 1871-1896;
Gotlands infanteriregemente, Regementsexpeditionen Serie D II:a vol. 1 Handrulla 1886-[1890];
Åke Edenstrands arkiv, C 1:3-4, C 2:2-3; C 4:2.

Diverse musikalier i offentliga arkiv, i synnerhet Krigsarkivet, och privat ägo (förf.).

Verköversikt

Skådespelsmusik (Intermezzo), musik för blåsare och/eller i version för piano (potpurrier, marscher, dans- och underhållningsmusik).

Samlade verk

Musik utgiven i version för piano
40 knop, galopp för pianoforte. Stockholm: Julius Bagge [1887].
Amaranthpolka för piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht [1883].
Cléo, valse lente. Hommage à Mademoiselle Cléo de Mérode. Piano 2 händer. Stockholm: Carl Gehrman [u.å.].
Gitanella, vals för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [u.å.].
Hjerta mot hjerta, vals för piano. Stockholm: Abr. Lundquist
Kgl. Gotlands infanteriregementes paradmarsch för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [1895].
Midsommar! Marsch. i: All världens melodier nr 26, Årg. 1/1900. Stockholm: 1900.
Min älskling, polkamazurka för piano. "Utförd af de större orchestrarne i Stockholm". Stockholm: Abr. Lundquist [1886].
Pubacks-Kupletten (Emil Norlander).
En ros, polka för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [u.å.].
Under svenska fanor, marsch för piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht [1899].
Vid sjutton år, polka för piano. Stockholm: Carl Gehrman [u.å.]
Västgötapolka. Stockholm: Carl Gehrman 1926, i: Populära danser.

Musik utgiven i version för piano och blåsoktett
Versionerna för blåsoktett (militäroktett) påträffade i handskriven form i arkiv (bland annat i Krigsarkivet, Marinens musikkår Karlskrona eller andra arkiv) respektive privat ägo (författaren samt Jan Thor, Täby) [antal i arkiv + antal i privat ägo].
Clara Happé-kadrilj för piano. Stockholm: Huss & Beer [1881].
Cotillonpolka för piano, Innocence-orden vördsamt tillägnad. Stockholm: Abr. Lundquist [u.å.].
Ella Wilson-Marsch för piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht [u.å.].
Formering till bataljoner! Marsch för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [1886]. [Inspelad på Caprice CAP 21529, Oktetten Ehnstedts Eftr.]
Gamla gardet, marsch för piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht [1880].
Gymnasten, marsch den 24 april componerad och professor Frithiof Holmgren tillegnad. Stockholm: Abr. Lundquist [1883].
Hippodrom-marsch för piano. [Senast 1886.] Stockholm: Elkan & Schildknecht [1900].
Karneval-polka för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [1890].
Kring julgran, hambopolska för piano. Stockholm: Carl Johnn [u.å.]. [Inspelad på Swedish Society SCD 1151, Oktetten Ehnstedts Eftr.]
Kring majstång. Hambo från Norrland, arr. för piano. Stockholm: Elkan & Schildknecht [1900].
Misse-polka för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [u.å.].
Nalle-marsch, kapellmästaren Björn Halldén tillägnad. Stockholm: Elkan & Schildknecht [1894].
Pommery-polka för piano. Stockholm: Huss & Beer [1881].
Roxana-polka över motiver ur operetten "Turkarne" af Hervé. Stockholm: Huss & Beer [1880].
Till fru Louise Fahlman i anledning af hennes uppträdande i "Lilla Slarfvan". Polka för piano. Stockholm: Abr. Lundquist [1886]. – För oktett: Lilla Slarfvan.
Se go da lell, i: Vald samling dansmusik och marscher för mässingssextett arrangerad af C. F. Ringvall. Stockholm: Elkan & Schildknecht [1901]. – För oktett: Se gu'da lell.Västgötapolka.

Musik hittills påträffad endast i version för blåsoktett (militäroktett) o.d.

Amerikansk sport-galopp.
Avskedshälsning till Andra Livgardets musikkår ("op. 66"). (1869).
Ellen, polkamazurka.
Fanny-polka, spelad i Gellrichs kvällskonsertprogram på Blanchs' café (Affischen 1 mars 1889).
Festmarsch.
Festpolonäs.
Fältmanöver, marsch.
Förgät mig ej, polkamazurka.
Ganymedes-marsch.
Gustaf-marsch.
Herta-polka.
Hälsning till Visborgs slätt, marsch.
Ingalill, val.
Intermezzo. [Spelad som mellanaktsmusik på Vasateatern (Affischen N:o 825, må 28/11 1887) och på Svenska teatern till Tanqueray's andra hustru, skådespel i 4 akter av Arthur Pinero (Affischen torsd. 14/9 1899).]
Kling-Bom! polka.
Korvetten Eugenies honnörmarsch – för tidsbestämning: "Eugenie" var klassad som korvett 1877-1888.
Leve översten!
Leve konungen, marsch.
Militärkadrilj.
Malle-marsch, "comp. och Malle tillegnad".
Pim!Pim! marsch.
Potpurri över finska sånger.
Revue-marsch.
Souvenir-marsch.
Svenska polskor (potpurri, arr.).
Sylfiden, gavott.
Thorwalds marsch.
Souvenir. Hälsning till Västgöta regementes musikkår. (1869).
Ta mig tvärt om livet, schottis.
Vid sjutton år, polka.

För mässingssextett
En ringlinjetur kring Stockholm med spårvagn, potpurri.

Arrangemang
Wilhelm Peterson-Berger: Vid Frösö kyrka, Sommarsång, Danslek ur "Ran", Serenad,
Dalmarsch. För orkester.
Helsingelåtar. För orkester.
Björneborgarnes marsch. För orkester.
Hellström: Fiskarvals från Bohuslän. För orkester (u.å.).
Musik till Vasateaterns uppsättning i november-december 1888 av operetten Den nye
Mikadon i 3 akter efter operetten Kosiki, arr. av Carl Fredrik Ringvall efter melodier ur Mikadon av Sullivan, Kosiki av Lecocq och andra operetter. [Härtill Svanberg:
Anteckningar om Vasateatern 1886-1895. Stockholm: Gust. Carlssons bokhandel 1895.]
Namysłowski: Kuba Jurek (arrangemang för piano). Stockholm: Abr. Lundqvist [u.å.].
Björneborgarnas marsch och Finska rytteriets marsch. Arrangemang för piano, två violiner och cello.


Verk av Carl Fredrik Ringvall

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade