• Tillkomstår: 1859
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 6 min
  • Detaljerad speltid: 6' enligt blyertsanteckning på försättsbladet i SMTB:s exemplar

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Musik för Piano af Svenska Tonsättare", Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Abr. L. 3155, s. 70-75. Musik- och teaterbibliotekets exemplar har ett särskilt präntat försättsblad: "Till Hans Majestät Konung OSCAR II i djupaste underdånighet från förläggaren"

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Impromptu: Tempo moderato Ess-dur 4/4 (C), 71 takter, 2/4, 1 takt, 4/4 (C), 43 takter, 2/4, 1 takt, 4/4 (C), 9 takter, totalt 125 takter