Albert Rubenson (1826−1901)

Violin-Quartett [G-dur] (Skämt)

Skriv ut

1. Moderato assai
2. Andante
3. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: Anteckning i partituret: "Stockholm April 1857."
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Rubensons saml. 20 (Endast partitur)

Beskrivning av verket

1. Moderato assai G-dur 4/4 (C), /:28 takter:/, 30 takter, totalt 58 takter
2. Andante Ess-dur 3/4, /:8 takter:/:10 takter:/, 41 takter, totalt 59 takter
3. Finale: Allegro G-dur 2/4, /:74 takter, 146 takter, totalt 220 takter