• Tillkomstår: "4/4 1857"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 1sta Bandet

Beskrivning av verket

Moderato E-dur 3/4, 63 takter