• Tillkomstår: "6/3 1858"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 1sta Bandet

Beskrivning av verket

Allegretto F-dur 2/4, 8 takter, /:8 takter:/, 31 takter, totalt 47 takter