• Tillkomstår: "20/9 1861"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 2dra Bandet

Beskrivning av verket

Andante sostenuto G-dur 3/8, 78 takter, Lento, 2 takter, totalt 80 takter