• Tillkomstår: "25/9 1863", Trion: "13/1 1864"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 2dra Bandet

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] F-dur 4/4 (C), 41 takter, Trio B-dur, 32 takter, Marcia D.C., 41 takter, totalt 114 takter