• Tillkomstår: "12/9 1864"
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "min Hustru tillegnad"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Allegretto fiss-moll 2/4, 24 takter, Fiss-dur, 24 takter, totalt 48 takter