• Tillkomstår: "7/9 1864"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Vivo D-dur 6/8, 32 takter, G-dur, 44 takter, D-dur, 38 takter, totalt 114 takter