• Tillkomstår: "14/11 1864"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Västmanlands läns museum, i ett album med titeln: Samling af Smärre Compositioner för Pianoforte, 3dje Bandet

Beskrivning av verket

Allegro giusto f-moll 3/8, 32 takter, Meno mosso 6/8, 40 takter, 3/8, 16 takter, Tempo 1mo, 42 takter, totalt 130 takter